Δημιουργία Portfolio Ακινήτου

H STATUS δημιουργεί Portfolio για κάθε ακίνητο που διαχειρίζεται.

Στόχος μας είναι, γρήγορα κι αποτελεσματικά, ο υποψήφιος Αγοραστής να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες μεταξύ άλλων για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ακινήτου, τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποίησης και πλούσιο οπτικό υλικό.

Δημιουργία Portfolio Ακινήτου

H STATUS δημιουργεί Portfolio για κάθε ακίνητο που διαχειρίζεται.

Στόχος μας είναι, γρήγορα κι αποτελεσματικά, ο υποψήφιος Αγοραστής να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες μεταξύ άλλων για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ακινήτου, τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποίησης και πλούσιο οπτικό υλικό.