Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

To δίκτυο συνεργαζόμενων συμβούλων της STATUS προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση της Αξίας της Ακίνητης Περιουσίας που διατίθεται, διευκολύνοντας με αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία τον σχεδιασμό κινήσεων αγοράς και πώλησης.

Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

To δίκτυο συνεργαζόμενων συμβούλων της STATUS προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση της Αξίας της Ακίνητης Περιουσίας που διατίθεται, διευκολύνοντας με αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία τον σχεδιασμό κινήσεων αγοράς και πώλησης.