Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και Τοπογράφοι

Η STATUS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Real Estate πλαισιωμένη από ομάδα έμπειρων Μηχανικών όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και Τοπογράφοι.

Ο πελάτης στην STATUS έχει άμεση κι έγκυρη πρόσβαση σε κάθε τεχνική συμβουλή χρειαστεί, ενώ έχει την δυνατότητα να ζητήσει υπηρεσίες με προνομιακούς όρους από τους συνεργαζόμενους Μηχανικούς σε ζητήματα όπως αναγκαίες αυτοψίες, διερευνήσεις σε πολεοδομίες, δασαρχεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, εκδόσεις πιστοποιητικών, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, εκδόσεις αδειών και πάσης φύσεως τεχνική υπηρεσία.

Ο πελάτης της STATUS απαλλαγμένος από περιττές ταλαιπωρίες και υπέρογκα έξοδα κερδίζει πολύτιμο χρόνο που συχνά είναι και το κρίσιμο μέγεθος στην αγοραπωλησία ακινήτων.

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και Τοπογράφοι

Η STATUS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Real Estate πλαισιωμένη από ομάδα έμπειρων Μηχανικών όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και Τοπογράφοι.

Ο πελάτης στην STATUS έχει άμεση κι έγκυρη πρόσβαση σε κάθε τεχνική συμβουλή χρειαστεί, ενώ έχει την δυνατότητα να ζητήσει υπηρεσίες με προνομιακούς όρους από τους συνεργαζόμενους Μηχανικούς σε ζητήματα όπως αναγκαίες αυτοψίες, διερευνήσεις σε πολεοδομίες, δασαρχεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, εκδόσεις πιστοποιητικών, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, εκδόσεις αδειών και πάσης φύσεως τεχνική υπηρεσία.

Ο πελάτης της STATUS απαλλαγμένος από περιττές ταλαιπωρίες και υπέρογκα έξοδα κερδίζει πολύτιμο χρόνο που συχνά είναι και το κρίσιμο μέγεθος στην αγοραπωλησία ακινήτων.