Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη

Η Status Properties – Real Estate Services προσφέρει Στρατηγικά Ολοκληρωμένες Προτάσεις Υπηρεσιών Ακίνητης Περιουσίας. Στον πυρήνα αξιών της Status εδράζεται η φιλοσοφία της ηθικής δέσμευσης έναντι της εμπιστοσύνης καθενός πελάτη μας ξεχωριστά.
Με άξονα το Στρατηγικό Marketing Ακίνητης Περιουσίας, τα επιλεγμένα ακίνητα που διαχειριζόμαστε απολαμβάνουν στοχευμένη προώθηση στις κατάλληλες Αγορές, εντός κι εκτός Ελλάδας.
Στην Status εργαλειοποιούμε στο έπακρο τις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνογνωσία των συνεργατών μας, ώστε το περιουσιακό στοιχείο του πελάτη μας να αποκτήσει την μέγιστη δυνατή Αξία.