Δανειοδοτήσεις

Η απόκτηση του επιθυμητού ακινήτου είναι ένα συχνά ένα μεγάλο όνειρο που χρειάζεται μία πολύτιμη βοήθεια για να πραγματωθεί.

Όταν λοιπόν τα μετρητά δεν επαρκούν, οι συνεργάτες της STATUS κατευθύνουν εύστοχα και ουσιαστικά τον πελάτη. Με ταχύτητα και με τον μέγιστο δυνατό βαθμό αποδοχής αιτημάτων, διασφαλίζουν την πλέον ανταγωνιστική πρόσβαση στα τραπεζικά δανειακά προϊόντα που αφορούν την αγορά κι ανακαίνιση του ακινήτου.

Δανειοδοτήσεις

Η απόκτηση του επιθυμητού ακινήτου είναι ένα συχνά ένα μεγάλο όνειρο που χρειάζεται μία πολύτιμη βοήθεια για να πραγματωθεί.

Όταν λοιπόν τα μετρητά δεν επαρκούν, οι συνεργάτες της STATUS κατευθύνουν εύστοχα και ουσιαστικά τον πελάτη. Με ταχύτητα και με τον μέγιστο δυνατό βαθμό αποδοχής αιτημάτων, διασφαλίζουν την πλέον ανταγωνιστική πρόσβαση στα τραπεζικά δανειακά προϊόντα που αφορούν την αγορά κι ανακαίνιση του ακινήτου.