Συμβολαιογραφική Υποστήριξη

H STATUS συνεργάζεται με έμπειρο συμβολαιογραφικό γραφείο, έτοιμο να συνδράμει στην σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων πωλήσεων και μεταβιβάσεων ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, πληρεξούσια, κτηματολογικές εγγραφές και λοιπές σχετικές πράξεις.

Τα επισυναπτόμενα έγγραφα που συνοδεύουν κάθε συμβολαιογραφική πράξη ελέγχονται για την νομιμότητα τους με την δέουσα προσοχή. Η νομιμότητα των εγγράφων του ακινήτου οδηγεί τον πελάτη στην κατοχή ισχυρών τίτλων ιδιοκτησίας.

Συμβολαιογραφική Υποστήριξη

H STATUS συνεργάζεται με έμπειρο συμβολαιογραφικό γραφείο, έτοιμο να συνδράμει στην σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων πωλήσεων και μεταβιβάσεων ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, πληρεξούσια, κτηματολογικές εγγραφές και λοιπές σχετικές πράξεις.

Τα επισυναπτόμενα έγγραφα που συνοδεύουν κάθε συμβολαιογραφική πράξη ελέγχονται για την νομιμότητα τους με την δέουσα προσοχή. Η νομιμότητα των εγγράφων του ακινήτου οδηγεί τον πελάτη στην κατοχή ισχυρών τίτλων ιδιοκτησίας.