Ασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης Ακίνητης Περιουσίας και Νομικής Προστασίας είναι στην διάθεση του πελάτη της STATUS σε προνομιακή τιμολόγηση.

Το αίσθημα ασφάλειας του πελάτη μας ενισχύεται με προσιτές υπηρεσίες μέσω έγκριτων ασφαλιστικών εταιρειών.

Ασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης Ακίνητης Περιουσίας και Νομικής Προστασίας είναι στην διάθεση του πελάτη της STATUS σε προνομιακή τιμολόγηση.

Το αίσθημα ασφάλειας του πελάτη μας ενισχύεται με προσιτές υπηρεσίες μέσω έγκριτων ασφαλιστικών εταιρειών.