Οι Υπηρεσίες μας

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Τοπογράφοι

Η STATUS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Real Estate πλαισιωμένη από ομάδα Μηχανικών όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και Τοπογράφοι.

Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

To δίκτυο συνεργαζόμενων συμβούλων της STATUS προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση της Αξίας της Ακίνητης Περιουσίας που διατίθεται για αγορά και πώληση ακινήτων.

Ανακαίνιση Κατοικιών

Αξιόπιστες συνεργαζόμενες Τεχνικές Εταιρείες προσφέρουν σε ανταγωνιστικά τιμολόγια, ολοκληρωμένες μελέτες ανακαίνισης, επισκευής ή διαμόρφωσης οικιών κι επαγγελματικών χώρων

Ασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης Ακίνητης Περιουσίας και Νομικής Προστασίας είναι στην διάθεση του πελάτη της STATUS σε προνομιακή τιμολόγηση.

Συμβολαιογραφική Υποστήριξη

H Status διαθέτει συμβολαιογραφικό γραφείο με έμπειρο συμβολαιογράφο, για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων όπως μεταβιβάσεις αγορών και πωλήσεων ακινήτων.

Νομική Υποστήριξη

Έμπειροι νομικοί, ενήμεροι για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, διεκπεραιώνουν κάθε νομικό ζήτημα, επιτυγχάνοντας για τον πελάτη της STATUS το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι Υπηρεσίες μας

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Τοπογράφοι

Η STATUS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Real Estate πλαισιωμένη από ομάδα Μηχανικών όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και Τοπογράφοι.

Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας

To δίκτυο συνεργαζόμενων συμβούλων της STATUS προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση της Αξίας της Ακίνητης Περιουσίας που διατίθεται για αγορά και πώληση ακινήτων.

Ανακαίνιση Κατοικιών

Αξιόπιστες συνεργαζόμενες Τεχνικές Εταιρείες προσφέρουν σε ανταγωνιστικά τιμολόγια, ολοκληρωμένες μελέτες ανακαίνισης, επισκευής ή διαμόρφωσης οικιών κι επαγγελματικών χώρων

Ασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης Ακίνητης Περιουσίας και Νομικής Προστασίας είναι στην διάθεση του πελάτη της STATUS σε προνομιακή τιμολόγηση.

Συμβολαιογραφική Υποστήριξη

H Status διαθέτει συμβολαιογραφικό γραφείο με έμπειρο συμβολαιογράφο, για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων όπως μεταβιβάσεις αγορών και πωλήσεων ακινήτων.

Νομική Υποστήριξη

Έμπειροι νομικοί, ενήμεροι για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, διεκπεραιώνουν κάθε νομικό ζήτημα, επιτυγχάνοντας για τον πελάτη της STATUS το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.